Georadary

Produkce

Georadar (GPR) řády VIY3 je navržena tak, aby lokalizoval a analyzoval podpovrchové anomálie pomocí elektromagnetické záření.Princip fungování GPR spočivá v ozářování snímaného prostředi elektromagnetickými impulsy krátkého trvání a analýzy signálu odraženého nebo rozptýlené různými nesrovnalostmi. GPR lze použít pro vyhledávání a analýzu jak kovových, tak i nekovových nehomogenit (vrstevnaté struktury, dutiny, trubky, stavební prvky, atd).